Een korte uitleg over de gesprekstechnieken van Stichting Communicatie.

Een animatiefilm over de inhoud van de trainingen bij Stichting Communicatie: de spelregels zoals die gelden binnen de communicatie.

Een animatiefilm over de trainingen bij Stichting Communicatie: waarom wij het accent leggen op het verbale in de communicatie en niet op de lichaamstaal.

Een korte inleiding op de socratische gesprekstechniek: de 3 fasen en het belangrijkste onderscheid met de monoloog.