Een korte uitleg over de gesprekstechnieken van Stichting Communicatie.

Algemeen

Een animatiefilm over de inhoud van de trainingen bij Stichting Communicatie: de spelregels zoals die gelden binnen de communicatie.

Een animatiefilm over de trainingen bij Stichting Communicatie: waarom wij het accent leggen op het verbale in de communicatie en niet op de lichaamstaal.

Een korte inleiding op de socratische gesprekstechniek: de 3 fasen en het belangrijkste onderscheid met de monoloog.

Instructiefilms

Door de aandacht volledig bij je gesprekspartner te leggen krijg je méér informatie en diepgang in het gesprek. Verbaal volgen is tevens een waardevrije wijze van interviewen.

Een risico bij het selectie-interview is dat de interviewer de gesprekspartner meer stuurt dan deze beseft. De startvraag lijkt ogenschijnlijk correct maar er ligt een vooronderstelling aan ten grondslag. Verderop in het gesprek wordt de effectieve aanpak getoond met daardoor extra én soms ook verrassende informatie.

Veelal een gesprek dat door de brenger als vervelend wordt ervaren. De verwachte emoties van de ontvanger zijn daarbij vaak de oorzaak dat we er tegenop zien. Echter, met een correcte aanpak wordt het minder vervelend en ontstaat een grotere kans dat het leidt tot een werkbare uitkomst.

De neiging van de Consultant om de klant via de ‘natuurlijke wijze’ te overtuigen van haar geschiktheid voor de opdracht wordt in dit voorbeeld getoond. Hierbij zien we de Consultant bij de start van het gesprek en hoe zij daar mee omgaat.

In dit voorbeeld maakt de Consultant gebruik van ‘tegennatuurlijk gedrag’ om het gesprek te beïnvloeden en de klant te overtuigen van haar geschiktheid voor de opdracht. We zien de consultant bij de start van het gesprek en hoe zij daar vervolgens op inspeelt. Dit op basis van de Socratische aanpak.

Wanneer we iets van de ander willen is de natuurlijke neiging de ander te willen overtuigen met feiten en argumenten. Tijdens een gesprek tussen 2 collega’s wordt deze aanpak geïllustreerd.

De tegenhanger van de natuurlijke wijze van beïnvloeden is de Socratische aanpak. Hierbij wordt de focus gelegd op het beïnvloeden vanuit het beeld én de beleving van de ander. Tijdens een gesprek tussen 2 collega’s wordt deze aanpak inzichtelijk gemaakt.