Leer hoe je effectief beïnvloedt en hoe je gesprekken stuurt in de richting die jij wilt. Dankzij de inzet van de Socratische gesprekstechniek én gedegen kennis van de psychologie achter verbale communicatie ben je in staat om gesprekspartners beter te doorgronden en te beïnvloeden. Hierdoor voer jij de regie over je gesprek, ga je goed om met weerstand en vergroot je je persoonlijke effectiviteit.

Communicatietraining die de diepte ingaat

De training ‘Psychologie van de beïnvloeding’ is een communicatietraining gericht op gesprekstechnieken. Je leert de rol van psychologie in zakelijke gesprekken: hoe ga je om met weerstand? Hoe stuur je een gesprek op prettige wijze in de richting die je wilt? Hoe zorg je dat je boodschap goed wordt ontvangen?

In elk gesprek beïnvloed je de gesprekspartner(s) met je woordkeuze en intonatie. Vaak onbewust. Als je deze gesprekstechnieken bewust kunt inzetten, heb je meer controle over het gespreksverloop. Het gaat hierbij niet om ‘trucjes’ die je toepast, maar om bewustwording van je eigen rol in een gesprek en de invloed die je daarmee uitoefent.

Praktische informatie

Datum & Tijd

De training is beschikbaar als open training en incompany. De eerstvolgende open training vindt plaats op de volgende dagen:

9 september 2024
23 september 2024
7 oktober 2024
29 oktober 2024
18 november 2024

Locatie

Hotel Houten te Houten.

Kosten

€ 2.435,00 exclusief BTW per deelnemer, inclusief syllabi, de Spiegeltest en alle verblijfskosten.

Meld je aanIncompany

Onderwerpen die onder andere aan bod komen

In de 5-daagse training komt een scala aan onderwerpen aan bod, die ervoor zorgen dat jij de regie voert over je gesprek, van psychologische theorie tot praktijksimulaties van zakelijke gesprekken. We geven je graag wat voorbeelden van de onderwerpen die je kunt verwachten:

Inzicht in ‘stroeve’ communicatie

Soms zit je met iemand ‘op dezelfde golflengte.’ Je begrijpt elkaar en het gesprek loopt soepel. Het tegenovergestelde kan ook: er ontstaan misverstanden en frustraties bij beide partijen. Met kennis van je eigen communicatiestijl en die van de gesprekspartner is dit grotendeels te voorkomen.

Psychologische mechanismen in communicatie

In onze communicatie spelen allerlei onbewuste mechanismen een rol, zoals bescherming van het eigen zelfbeeld en onze eigen normen en waarden als maatstaf zien. Door bewustwording van deze mechanismen herken je ze bij jezelf en de ander.

Herkennen en hanteren van ‘manipulatief’ taalgebruik

Een normale zin kan, in bepaalde context, een tweede diepere betekenis krijgen.Dat kan een verkapt compliment zijn maar ook een subtiele dreiging of waarschuwing. Als je weet hoe je deze constructies herkent en hoe je er goed op kunt reageren verloopt de communicatie prettiger en beter.

Doelgroep

(Account) managers, consultants en andere professionals die geregeld (lastige) zakelijke gesprekken voeren en hun vaardigheden in communicatie en persoonlijke effectiviteit serieus willen verdiepen.

Trainingsvorm

De training ‘Psychologie van de beïnvloeding’ duurt 5 dagen. Tussen de trainingsdagen zit telkens een interval van 2 weken. De groep bestaat uit 8 tot 10 deelnemers.

De trainer heeft ruime ervaring als manager of consultant, een interne opleiding gevolgd van minstens 1 jaar en tussen de 10 en 25 jaar ervaring als trainer.

Voor de eerste trainingsdag vindt er een telefonisch intakegesprek plaats met de trainer.

De training begint met een basis van informatie en kennis. Pas daarna maken we gebruik van diverse oefeningen waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om eigen casuïstiek in te brengen. Je ontvangt huiswerkopdrachten die je in de intervallen tussen de trainingsdagen kunt uitvoeren. Aan de hand daarvan krijg je concrete adviezen en inhoudelijke tips voor de dagelijkse praktijk.

Leerdoelen

 • Gesprekken sturen in de richting die jij wilt
 • Gesprekspartners beter doorgronden en begrijpen
 • Achter ‘maskers’ kijken en psychologische mechanismen herkennen
 • Goed omgaan met weerstand tijdens een gesprek
 • Communicatie soepeler laten verlopen, ook met ‘lastige’ gesprekspartners
 • Je communicatie en uitstraling bewust controleren en inzetten
 • Het ‘zakelijk spel’ slimmer spelen door kennis van de achterliggende psychologie

Dagprogramma

09.30 uur: start training

 • Toelichting inhoud/didactiek training
 • Uitleg Socratische gespreksvoering
 • De belangrijkste gedragsbeïnvloedende aspecten van taal
 • Verbaal en non-verbaal: welke camouflagetechnieken passen mensen toe?
 • Inzicht in en herkennen van belemmeringen in de communicatie
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander
 • Praktijkoefening ‘Socratische gespreksvoering’
 • Plenaire evaluatie trainingsdag, voorbereiding op de praktijk

17.00 uur: einde training

09.30 uur: start training

 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Technieken om met belemmeringen in de communicatie om te gaan (waaronder de techniek van het verbaal volgen)
 • Verdieping in interviewtechnieken
 • Oefening interviewen in subgroepen met plenaire nabespreking
 • Tape-opname (maken van een transcriptie)
 • Plenaire evaluatie van de trainingsdag, voorbereiding op de praktijk

17.00 uur: einde training

09.30 uur: start training

 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Betrekkingsaspecten in de verbale communicatie
 • Herkennen en hanteren van manipulatief taalgebruik
 • Bespreken transcriptie
 • Metacommunicatie: optimale vorm van ‘macht’ uitoefenen en regievoeren
 • Oefeningen in subgroepen met plenaire nabespreking
 • Praktijkoefening ‘Socratische gespreksvoering’
 • Plenaire evaluatie van de trainingsdag, voorbereiding op de praktijk

17.00 uur: einde training

09.30 uur: start training

 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Redundans, inhoudsloze bijwoorden en holle frasen
 • Oefeningen in subgroepen met plenaire nabespreking
 • Herkennen en opsporen van verborgen informatie in verbale communicatie
 • Oefeningen in subgroepen met plenaire nabespreking
 • Praktijkoefening ‘Socratische gespreksvoering’
 • Plenaire evaluatie van de trainingsdag, voorbereiding op de praktijk

17.00 uur: einde training

09.30 uur: start training

 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Drogredenen en taaltrucs
 • Bezwaren en tegenwerpingen weerleggen: 4 technieken
 • Praktijkoefening ‘Socratische gespreksvoering’
 • Structuren zakelijke twee-gesprekken, tell&sell, tell&listen, problemsolving
 • Correctiegesprek, slecht-nieuwsgesprek, salesgesprek
 • Presentatie van het individuele ontwikkelingsplan door de deelnemers
 • Afsluiting en plenaire evaluatie van de training

17.00 uur: einde training

Selecteer voor incompany

Meld je aan voor de open training of boek een incompany training op maat

Wil je deelnemen aan de training ‘Psychologie van de beïnvloeding?’ Je bent van harte welkom! Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via ons contactformulier.

We verzorgen deze training ook als maatwerk incompany training op locatie. We gaan graag met je in overleg over de wensen en mogelijkheden.