Bij selectiegesprekken en interviews wil je de kandidaat tegenover je snel doorgronden. Je wilt het eerlijke antwoord, niet een ingestudeerd praatje. In deze training leer je effectief interviewen en doorvragen om tot de kern te komen en de kandidaat goed in te schatten.

Gesprekstechnieken om tot de kern te komen

Een organisatie draait op goed personeel. Maar de zoektocht naar een geschikte kandidaat, met de juiste kwalificaties en persoonlijke eigenschappen, is lastig. Hoe maak je een objectieve en betrouwbare inschatting? Hoe kan je kandidaten vergelijken? Hoeveel waarde moet je toekennen aan opleiding en arbeidsverleden? Hoe vertaal je je observaties tijdens het interview naar competenties op de werkvloer?

In de training ‘Interview- en selectietechnieken’ komen al deze vragen aan bod. Je leert doeltreffende interviewmethodes, vragen stellen en luisteren op zo’n manier dat je het echte antwoord krijgt en kennis van de psychologie achter persoonlijkheid en gedrag. Zo ben je voortaan in staat om kandidaten snel, gestructureerd en betrouwbaar te beoordelen.

Praktische informatie

Datum & Tijd

De training is beschikbaar als open training en incompany. De eerstvolgende open training vindt plaats op de volgende dagen:

4 september 2024
18 september 2024
2 oktober 2024
16 oktober 2024

Locatie

Hotel Houten te Houten.

Kosten

€2.050,00 exclusief BTW per deelnemer, inclusief syllabi, de Spiegeltest en alle verblijfskosten.

Meld je aanIncompany

Onderwerpen die onder andere aan bod komen

In de 4-daagse training komt een scala aan onderwerpen aan bod, van persoonlijkheidstheorie tot praktijkgerichte interview-oefeningen. We geven je graag wat voorbeelden van de onderwerpen die je kunt verwachten:

Werkbare interviewmethodes

Je wilt een interview zo vormgeven dat je in korte tijd een helder beeld van de kandidaat krijgt. De juiste opbouw is hiervoor cruciaal. Tegelijk wil je ook een praktische, werkbare methode die niet te veel voorbereiding kost.

Onwaarheden ontmaskeren

Een kandidaat die al tijdens het selectiegesprek niet eerlijk is wil je waarschijnlijk niet in je team. Meestal zijn er subtiele signalen of onjuistheden waaraan je een leugen kunt herkennen, als je weet waar je op moet letten.

Professioneel leren luisteren

Je wilt weten hoe je antwoorden moet afwegen en hoe je door de ingestudeerde antwoorden heen kunt prikken. Goed kunnen luisteren en bewust omgaan met stiltes zijn een belangrijke factor in succesvolle selectiegesprekken.

Persoonlijkheids theorie

Als je de achterliggende persoonlijkheidstheorie begrijpt ben je beter in staat de competenties en persoonlijkheid van een kandidaat in te schatten, ongeacht wat hij of zij je vertelt. Dit scheelt kostbare tijd en voorkomt verkeerde keuzes in het selectieproces.

Doelgroep

Recruiters, HR specialisten, managers en anderen die geregeld selectiegesprekken of interviews voeren.

Trainingsvorm

De training ‘Interview- en selectietechnieken’ duurt 4 dagen. Tussen de trainingsdagen zit telkens een interval van 2 weken. De groep bestaat uit 8 tot 10 deelnemers.

De trainer heeft ruime ervaring als recruiter of HR manager/consultant en heeft daarnaast een interne opleiding gevolgd van minstens 1 jaar.

De training begint met het opdoen van kennis en methodes. Daarna wordt dit geoefend in rollenspelen gebaseerd op situaties uit je eigen ervaring. Je ontvangt huiswerkopdrachten die je in de intervallen tussen de trainingsdagen kunt uitvoeren. Aan de hand daarvan krijg je concrete adviezen en inhoudelijke tips voor de dagelijkse praktijk.

Leerdoelen

 • Praktijkgerichte en werkbare interviewmethodes leren
 • Onwaarheden herkennen
 • Weten hoeveel waarde je moet toekennen aan opleiding en arbeidsverleden
 • Gebruik van waarnemingslijst om kandidaten objectiever te beoordelen
 • Scherpe vragen stellen op een manier die echte antwoorden oplevert
 • Antwoorden interpreteren en tussen de regels door luisteren
 • De genoemde vaardigheden en gedrag vertalen naar competenties op de werkvloer

Dagprogramma

09.30 uur: start training

 • Toelichting inhoud/didactiek training
 • Uitleg Socratische gespreksvoering
 • De belangrijkste gedragsbeïnvloedende aspecten van taal
 • Inzicht in en herkennen van belemmeringen in de communicatie
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander
 • Technieken om met belemmeringen in de communicatie om te gaan (waaronder de techniek van het verbaal volgen)
 • Oefeningen in interviewtechnieken
 • Tape-opname (maken van een transcriptie)
 • Plenaire evaluatie trainingsdag, voorbereiding op de praktijk

17.00 uur: einde training

09.30 uur: start training

 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Verdieping in interviewtechnieken
 • Het belang van uniformiteit in gesprekken
 • De structuur en vragen bij een selectiegesprek
 • De 3 rollen die een recruiter heeft in hetzelfde gesprek: beoordelaar, verkoper en visitekaartje
 • De belangrijkste valkuilen in een selectiegesprek: waaronder het interviewen vanuit een cv
 • Oefening interviewen in subgroepen met plenaire nabespreking
 • Bespreken transcriptie van de tape opname
 • Verbaal en non-verbaal: welke camouflagetechnieken passen mensen toe?
 • Plenaire evaluatie van de trainingsdag, voorbereiding op de praktijk

17.00 uur: einde training

09.30 uur: start training

 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Betrekkingsaspecten in de verbale communicatie
 • Redundans, inhoudsloze bijwoorden en holle frasen
 • 2e DL-boodschappen: wat kandidaten tussen de regels door communiceren
 • STAR-methodiek
 • Oefeningen in interviewtechnieken en socratisch beïnvloeden
 • Plenaire evaluatie van de trainingsdag, voorbereiding op de praktijk

17.00 uur: einde training

09.30 uur: start training

 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Toetsing kennis van de eerste 3 trainingsdagen
 • De registratie van de waarnemingen van een selectiegesprek
 • De W-lijst (waarnemingslijst) hoe alle non-verbale uitingen van de kandidaat objectief geregistreerd en geïnterpreteerd kunnen worden
 • Oefening met de W-lijst (waarnemingslijst)
 • Profielanalyse: de 7 gedragskenmerken om zowel kandidaten als vacatures in kaart te brengen
 • Het beoordelen van een accountmanager (video)
 • Hoe een beoordeling op een juiste wijze schriftelijk weer te geven
 • Plenaire evaluatie van de training en hoe nu verder?

17.00 uur: einde training

Selecteer voor incompany

Meld je aan voor de open training of boek een incompany training op maat

Wil je deelnemen aan de training ‘Interview- en selectietechnieken’? Je bent van harte welkom! Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via ons contactformulier.
We verzorgen deze training ook als maatwerk incompany training op locatie. We gaan graag met je in overleg over de wensen en mogelijkheden.