Persconferentie Rutte d.d. 13/11/2020

 

Zijn journalisten goede vragenstellers?

Afgelopen vrijdag heeft (wederom) de persconferentie van minister-president Rutte plaatsgevonden. Na het inleidend statement krijgen de journalisten de mogelijkheid om vragen te stellen.

Ons leek het interessant om de kwaliteit van de vragen nader onder de loep te nemen. Er werden door 5 journalisten 34 vragen gesteld/opmerkingen geplaatst.

Er werden relatief veel gesloten vragen gesteld en vragen die begonnen met het woordje ‘maar’ (geeft aan: ik zou graag iets anders willen horen dan u zojuist vertelde).

Daarnaast werden meerdere vragen gelijktijdig gesteld en bij herhaling werden geen vragen gesteld maar stellingen geponeerd. Positieve uitzondering vormde Wilma Borgman, verslaggeefster NOS, die relatief veel open en uitdiepvragen stelde.

Ondanks de kwalitatief matige vragen, kwam er veel relevante informatie naar voren. Dit heeft te maken met de context van deze persconferentie: het vrijwillig informeren van de bevolking.

Vandaag start de parlementaire ondervragingscommissie met de verhoren over de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Een andere context waar ongetwijfeld (kwalitatief) andere vragen gesteld gaan worden.

BORGMAN (NOS; totaal 14 vragen)

 • Meneer Rutte, kunt u nog eens even uitleggen waarom wat het kabinet precies heeft besloten over het vuurwerk en waarom dat is?

2 vragen gelijktijdig: open en gesloten vraag.

 • Vorig jaar mocht je alleen vuurwerk afsteken tussen zes uur ’s avonds en twee uur ’s nachts geloof ik, ik weet niet of het bij u stil was, maar bij mij niet. Waarom denkt u dat mensen zich daaraan zullen houden?

Open vraag.

 • U zegt: dit is bedoeld om mensen in de spoedeisende hulp en zo te ontlasten. Er waren vorig jaar 385 mensen die zich bij de spoedeisende hulp hebben gemeld voor vuurwerk, maar ook 242 omdat ze een alcoholvergiftiging hadden. Gaat u dan ook het alcohol verbieden?

Gesloten, suggestieve vraag.

 • Maar dat zou ook helpen.

Geen vraag, constatering. Door ‘maar’ is het extra sturend.

 • Nou ja, de artsen van een van de grootste spoedeisende hulpposten in Nederland in het HMC die zeggen: als je echt iets wil doen, een alcoholverbod zou echt helpen.

Geen vraag, constatering inclusief suggestie.

 • En wat mag er dan precies nog wel en wat mag er dan precies niet?

2 open vragen gelijktijdig.

 • Waarom denkt u dat het gehandhaafd kan worden?

Open vraag.

 • Maar het is dus vooral een moreel appel op mensen om het niet te doen?

Controlevraag, door het woordje ‘maar’ extra sturend.

 • Maar denkt u dat het gehandhaafd kan worden?

Controlevraag, door het woordje ‘maar’ extra sturend.

 • Nou ja, als je kijkt naar de cijfers van vorig jaar bijvoorbeeld. 3500 vuurwerkincidenten. En ik geloof dat er 25 aanhoudingen wel zijn verricht. Waarom zou dat in het komende jaarwisseling anders zijn?

Open vraag.

 • En wat gebeurt er met al dat vuurwerk dat nu al in Nederland is?

Open vraag.

 • Maar mensen hebben thuis ook al dozen vol vuurwerk liggen. Wat moet daarmee?

Open vraag.

 • Kan het even voor het Jeugdjournaal even uitleggen waarom kinderen geen vuurwerk mogen afsteken en wat ze dan wel moeten doen met oud en nieuw?

Gelijktijdig 2 open vragen.

 • Wat mogen kinderen dan wel doen met oud en nieuw?

Open vraag.

 

WESTER (RTL NIEUWS; totaal 2 vragen)

 • Meneer Rutte, denkt u dat we weer terug kunnen naar een redelijk normale situatie of misschien het handhaven van de basisregels zoals in juli, zonder dat er een vaccin al is?

Gesloten vraag.

 • U zei zojuist ook tot half januari niet versoepelen. Betekent dat ook de horeca dicht tot half januari?

Gesloten vraag.

 

DE WINTHER (TELEGRAAF; totaal 14 vragen)

 • Meneer Rutte, u zei aan het begin van uw persconferentie dat u eigenlijk niet al te lang bij de cijfers stil wilde staan. Maar ik was toch benieuwd omdat we de afgelopen dagen zien dat de cijfers weer wat aan het stijgen zijn. En nu weten we dat u in regelmatig contact staat met meneer Van Dissel en zijn collega’s. Kunt u aangeven of u enig idee heeft van hoe het komt dat na eigenlijk een afname van 1000 per dag, we nu op een stabilisering zijn aanbeland?

Gesloten vraag.

 • Maar wat zeggen de deskundigen over de achtergronden van deze ontwikkeling?

Open vraag, maar door het woordje ‘maar’ wel sturend.

 • Nee, dat snap ik. Maar het ging eerst zo. En nu gaat het stabiel. En dan kun je zeggen: het gaat op weekbasis naar beneden, maar we nemen nu de afgelopen dagen waardes gewoon….

Geen vraag, maar constatering.

 • En even over die extra maatregelen, die tijdelijke maatregelen, die nu vanaf – neem ik aan – woensdag weer van tafel gaan. Of in ieder geval, want ze gingen geloof ik de woensdagavond ook in.

Geen vraag, maar constatering.

 • Dat is een zekerheid dat dit stopt?

Gesloten, controle vraag.

 • Wat heeft het opgeleverd?

Open vraag.

 • Het merkwaardige is wel dat u bij die maatregelen die u heeft genomen steeds zegt: het is nog te vroeg om te bepalen of we ermee kunnen stoppen. Of dat we het zwaarder moeten maken. Omdat er een tijd is van tien dagen, of veertien dagen om te zien of er effect is. En met deze maatregel stopt u ook voordat u weet of het enig effect had. Dat is toch,

Geen vraag maar een stelling die wordt geponeerd.

 • Hoe legt u dat uit?

Open vraag.

 • Dat hoopt u?

Gesloten, controle vraag.

 • Tot slot meneer Rutte, er is de afgelopen weken in het kabinet nou ja, hoe zullen we het eens noemen, flink gebakkeleid over nog verdergaande maatregelen.

Geen vraag, maar een stelling.

 • Een avondklok, een totale lockdown van wekenlang. Alles overziend en uw collega’s horende, ziet u het eigenlijk ooit gebeuren in dit kabinet, dat doorgang vinden?

Gesloten vraag.

 • Zes weken lang..

Geen vraag.

 • Zes weken en een variant van twee weken. Twee weken geleden in het Catshuis.

Geen vraag.

 • En u gelooft dat u daar voldoende steun in het kabinet over vindt, dat mocht het nodig zijn dat u dan echt gaat doen (onverstaanbaar, red.)?

Gesloten vraag.

 

VAN WERKEN (ANP; totaal 3 vragen)

 • Ja u zei in het inleidend statement iets over dinsdag iets procesmatig duidelijk maken over Kerst. Wat moet ik daaronder verstaan?

Open uitdiepvraag.

 • Maar de les van juni en eerder ook al misschien is toch vooral nu al dat een week plezier, dat je dat terugbetaalt in al die weken daarna.

Geen vraag, maar een stelling.

 • Geldt dat ook voor de horeca als het gaat over perspectief geven dinsdag of wat duidelijkheid geven dinsdag of?

Gesloten vraag.

 

VAN DEN BERGH (REUTERS; totaal 1 vraag)

 • Vanochtend maakte het Zweedse concern SSAB bekent dat ze in gesprek zijn met Tata Steel over mogelijke overname van de hoogovens. Ziet u daar nog een rol voor de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan werkgelegenheid en duurzaamheid?

Gesloten vraag.