Als werkgever heb je graag objectieve informatie over sollicitanten en medewerkers. Onze Spiegeltest is een persoonlijkheidstest gericht op gebruik bij sollicitatieprocedures en ontwikkelvraagstukken. Met een uitgebreide vragenlijst en blinddiagnose door een psycholoog stellen wij een objectief en betrouwbaar rapport op.

Persoonlijkheidstest met dubbele meting

De door ons ontwikkelde Spiegeltest bestaat uit een dubbele meting van de persoonlijkheid: we kijken in 2 vragenlijsten naar hoe een kandidaat zichzelf en hoe een kandidaat andere mensen beoordeelt op dezelfde eigenschappen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Mensen zijn immers geneigd om het beeld dat zij van anderen hebben, te vormen naar hun zelfbeeld. Door niet met ja/nee-vragen te werken maar met een cijferwaardering van 1-9 worden ook nuances in kaart gebracht.

Beoordeling door psycholoog

De Spiegeltest geeft geen standaard uitkomsten gekoppeld aan de antwoorden. Elke ingevulde vragenlijst wordt beoordeeld door een psycholoog op afstand. De psycholoog stelt een onafhankelijke blinddiagnose op. Desgewenst kan de psycholoog ook een telefonische toelichting geven op het rapport. Hiermee verkrijgt u veel meer inzicht in de kandidaat dan bij testen die werken met een gestandaardiseerde uitkomst.

Voordelen van een persoonlijkheidstest voor kandidaten

De Spiegeltest geeft je een helder inzicht in jezelf en sociaal-emotionele vaardigheden. Deze kennis geeft je een voorsprong bij elke sollicitatieprocedure. Je weet wat jij te bieden hebt en wat je sterke en zwakke punten zijn én kunt dit onderbouwen. Daarnaast kan je beter inschatten welke functies goed bij je passen.

Voordelen van een persoonlijkheidstest voor werkgevers

Het is lastig om bij selectiegesprekken te beoordelen hoe kandidaten functioneren op de werkvloer. Hoe is de omgang met collega’s, zijn ze stressbestendig, werken ze efficiënt? Zelfrapportage door de kandidaat is immers niet betrouwbaar. Met de Spiegeltest heb je objectieve resultaten om kandidaten onderling te vergelijken en gericht te beoordelen. Je weet welke kandidaat het best in je zoekprofiel past en wat hun aandachtspunten zijn. Daarnaast kan de Spiegeltest worden ingezet om verdere ontwikkelmogelijkheden van bestaande medewerker vast te stellen.

Rapportage binnen 3 werkdagen

Wij garanderen dat de kandidaat het rapport binnen 2 werkdagen ontvangt. De werkgever ontvangt het rapport binnen 3 werkdagen als de kandidaat hiervoor toestemming geeft. Is het rapport nog sneller nodig, laat het ons dan weten. Meestal is spoedlevering mogelijk.

Kosten € 375,00 per test exclusief BTW.