Met persoonlijke coaching volgens de Zelfkennismethode (ZKM) ontwikkel je het zelfinzicht en vertrouwen om gewenste veranderingen voor elkaar te krijgen. Je ontdekt welke gedragspatronen vooruitgang in de weg zitten en hoe je jouw kwaliteiten optimaal kunt inzetten in je loopbaan. Het verkrijgen van een verdiept zelfinzicht helpt je om verdere stappen te maken in jouw carrière, te bepalen welke keuzes stress opleveren (ter voorkoming van stressklachten) en wat jou energie geeft en om grip te krijgen op jouw situatie.

ZKM: de zelfkennismethode

De ZKM is een wetenschappelijk onderbouwde coaching-aanpak waarmee je in korte tijd inzicht krijgt in je drijfveren, frustraties en gedragspatronen. Doordat je beter begrijpt hoe jij ‘werkt’ en wat je positieve en negatieve triggers zijn kan je keuzes maken die bij je passen. Je kunt ingesleten patronen doorbreken, begrijpt waar je onderbuikgevoelens vandaan komen en voelt je meer ‘in control’ van de keuzes die je maakt.

Coaching vanuit gelijkwaardige deskundigheid

Onze coaches werken vanuit gelijkwaardigheid. Jij hebt de kennis over jouw ervaringen en gedrag, de (gecertificeerde) coach heeft de kennis over de methodiek. De coach vertelt niet wat je moet doen maar begeleidt jou om zelf tot inzichten en veranderingen te komen. Dat vergroot de kans op blijvend succes.

Voor wie is persoonlijke coaching geschikt?

ZKM is breed toepasbaar. Bijvoorbeeld bij vragen over persoonlijk leiderschap of persoonlijke effectiviteit, over loopbaankeuzes en professionele ontwikkeling, over zakelijke beslissingen of omgaan met stressfactoren. Je wilt jezelf proactief ontwikkelen, weten wat jou energie geeft en hoe je je kwaliteiten goed kunt benutten.

Resultaat van persoonlijke coaching

Na het coachingstraject mag je de volgende resultaten verwachten:

  • Je hebt een vernieuwd of verdiept zelfinzicht
  • Je (her)kent jouw positieve en negatieve triggers en weet hoe je hiermee om moet gaan
  • Je bent in staat om ingesleten gedragspatronen te doorbreken
  • Je kunt met een nieuwe blik naar situaties kijken
  • Je kunt gefundeerde keuzes maken op zowel de werkvloer en in je carrière als privé

Hoe verloopt de persoonlijk coaching?

In een vrijblijvend intakegesprek bespreek je jouw hulpvraag met de coach. Zo kan de coach beoordelen of de ZKM coaching geschikt is en merk jij of je een klik hebt met de coach.

Als je daadwerkelijk van start gaat begin je met de zelfonderzoeksfase. In 3 dagdelen met een interval van 2-3 weken doe je nieuwe zelfinzichten op. Hierna ga je aan de slag met de validatiefase. Dit zijn 3 sessies van anderhalf uur waarin je de nieuwe zelfinzichten leert toepassen om oude gedragspatronen te doorbreken en nieuwe aan te leren. In totaal heb je 16,5 contacturen met je coach.

Kosten: € 2.600,00 exclusief BTW.