Breng snel en eenvoudig de kwaliteiten van een sollicitant of medewerker in kaart met de Carrière Potentie test. Met een online test van 10 minuten krijg je een gericht beeld van de geschiktheid voor specifieke functiegebieden en van persoonlijke kwaliteiten als ambitie en aanpassingsvermogen.

Bespaar tijd en geld met de Carrière Potentie test

De Carrière Potentie test is een online quickscan die slechts 10 minuten kost. Je ontvangt direct een automatisch gegenereerd rapport met de resultaten. Vanwege de snelle resultaten en lage kosten is deze test ideaal als hulpmiddel bij selectieprocedures, potentieelbeoordelingen en sterkte/zwakte-analyses. De resultaten kunnen direct met de kandidaat worden besproken. Deze nabespreking levert vaak extra informatie op die leidt tot een betrouwbaar en valide oordeel.

Dubbele meting van persoonskenmerken

De Carrière Potentie test meet 7  verschillende persoonskenmerken:

 • Aanpassingsvermogen
 • Beïnvloedend/sturend vermogen
 • Extraversie
 • Vertrouwen in andere mensen
 • Ambitie
 • Zelfvertrouwen
 • Beheersmatige kwaliteiten

Beoordeling van geschiktheid voor functiegebieden

De Carrière Potentie test geeft aan in hoeverre een kandidaat past binnen een specifiek functiegebied. Over deze functiegebieden geeft de test een indicatie:

 • Teamgericht werk
 • Autonoom werk
 • Beïnvloedend werk
 • Contactueel werk
 • Administratief werk

Aan de hand van deze kenmerken ontstaat een helder overzicht van de persoonlijkheid. De kandidaat wordt gevraagd om zowel andere mensen als zichzelf te beoordelen. Deze dubbele meting vergroot de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Hoe je andere mensen beoordeelt zegt immers ook veel over je eigen persoonlijkheid.

Werkervaring of opleiding wordt niet meegewogen in deze uitslag. Het gaat dus alleen over de geschiktheid op basis van de persoonskenmerken.

Verschil tussen de Carrière Potentie test en de Spiegeltest

Misschien heb je onze Spiegeltest ook gezien en ben je benieuwd naar het verschil met de Carrière Potentie test. De Spiegeltest is eveneens een dubbele meting van de persoonlijkheid, maar dan uitgebreider. Waar de Carrière Potentie test zich richt op 38 persoonskenmerken worden in de Spiegeltest 100 kenmerken gemeten. Bovendien worden de antwoorden bij de Spiegeltest beoordeeld door een onafhankelijke psycholoog, die een blinddiagnose opstelt. De Spiegeltest is hierdoor uitgebreider, genuanceerder en nog betrouwbaarder. Omdat de rapportage van de Spiegeltest niet automatisch gegenereerd wordt, kunnen er specifieke vragen beantwoord worden over de kandidaat.

Wanneer kies je voor de Carrière Potentie test?

Deze test is met name geschikt om snel een grotere groep kandidaten te filteren, of om vermoedens over (on)geschiktheid van een kandidaat te verifiëren. De test is prijsgunstig, snel en de antwoorden zijn direct beschikbaar. Indien gewenst kunnen de antwoorden met één van onze psychologen verder worden besproken. Voor een diepgaandere analyse van één of enkele kandidaten is de Spiegeltest of het Assessment mogelijk nog geschikter.

Kosten € 37,50 per test exclusief BTW.